Lwi piesek w sztuce

W Polsce również znajdujemy tropy lewka – w kościele oo. Franciszkanów w Opolu na grobowcu Księżnej Opolskiej znajduje się wizerunek lwiego pieska, miedzioryt M. Jaroczyńskiego przedstawia córkę Augusta II i Henryki Duval – Annę Orzelską z lewkiem – a wiec rasa istniała również w Polsce. Za kolebkę rasy uznaje się Basen Morza Śródziemnego skąd wywodzą się i inne bichony. Trudno mówić o bezpośrednim przodku lwiego pieska, trzymany na dworach różne rasy tej grupy traktowano podobnie – dochodziło więc do miedzyrasowych krzyżówek. W końcu XIX wieku gwałtowny import egzotycznych ras z Dalekiego Wschodu sprawił, że w Europie przestano interesować się rodzimymi rasami. Taki los spotkał i lwiego pieska, po II wojnie światowej zachowały się właściwie tylko na terenie Niemiec – a na przełomie lat 60/70 wpisano lewki do Księgi Guinessa jako rasę najrzadziej występującą na świecie.                                                     Autor nieznany – 19 wiek Francja 

                                                       Lewek z piórem Paul Lemarre

Można rzec, iż współczesna historia tej rasy zaczyna się od momentu gdy panie Stenning i Banks w roku 1968 sprowadziły lewki do Angli z Niemiec. Bardzo szybko stały się rasą popularną i poszukiwaną, najlepsze i największe hodowle znajdują się we Francji, Niemczech, Angli, w całej Skandynawii – w ostatnich latach robią karierę w USA, na Węgrzech, w Czechach, zainteresowani hodowlą są Rosjanie, na Słowacji zaledwie dwie hodowle, w Polsce trzy hodowle.

                                                Holenderski dom Gilius mosteart 1534-1598

                                         Portret księżnej Alby Francisco Goya 1746-1828