In Memoriam

                 Forever in my heart 
To tylko pies, tak mówisz 
Tylko pies…
A ja ci powiem
Że pies to często więcej niż
Człowiek
On nie ma duszy, mówisz…
Popatrz jeszcze raz…
Psia dusza większa jest od psa
I kiedy uśmiechasz się do niego
Ona się huśta na ogonie miechasz simiechasz si
Ona się
Ona się
A kiedy się pożegnać trzeba
I psu czas iść do psiego nieba
To niedaleko przecież pies wyrusza
Z tobą zostanie jego dusza…
                  B.Borzymska
Diddy Aya Alwaro
  MŁODZIEŻOWY CHAMPION POLSKI
  ur. 18.12.2003-2005

 


 Goldi Greis Damaro
 Młodzieżowy Champion Polski
Champion Polski

ur. 15.II.1999 -2006
​   hod. B. Luszkiewicz


 

Angelika Apovery 
Młodzieżowy Champion Polski
Champion Polski

  ur.16.05.1997-24.04.2007
hod.Nicolle Kucerova Czechy

 


JogaJoga-mix
.09.1993-1.02 2008


                                                                     Tina

20.02.1995 -15.09.2010


Ceik Aya Alwaro

ur. 08.06.2002-20.11.2010
wł.Wioletta i Grzegorz Kosałka

             Champion Polski
Młodzieżowy Champion Polski


Blaguer Beniam Alwaro

  ur.28.02.2001 -25.03.2011
wł. Asiai Roman Urbanek

Champion Polski 
 Zwycięzca Klubu’ 03

 

 


Arlekin Aya Alwaro

ur.27.05.2000 -26.10.2012

   wł. Marzena  Jasińska 


Barbarosse Apovery
ur.15.05.1998 -18.01.2013
hod.N.Kucerova

 


Bumin Briliant Alwaro 

   28.02.2001 -18.05.2013  


Cintra Aya Alwaro 

             08.06.2002 -23.03.2015 
                               
               wł. Monika Rokaszewicz 


Khafre Khufu E’Nobili Loco Fragopole
24.05.2012- 14.07.2015
wł.Marzena Jasińska
​Champion Polski, Czech , Słowacji , Zw.Klubu , Mł.Zw.Klubu 

 


Big Star Alwaro
28.02.2001-21.07.2016
​wł.Marta Krzyształowicz 

20.02.2001-21.07.2016 

 


Cirilla Aya Alwaro
08.06.2012-07.2016


Arika Aya Alwaro
28.05.2000-15.09.2016
wł.Rodzina Sikora 

———————————————————————————————————————————–
Frida Aya Alwaro 
5.11.2006-5.11.2018
wł.Anna Mól
———————————————————————————————————————————-
                                                         Cenna Aya Alwaro 
                                                       08.06.2002-08.02.2019
Interchampion CIB ,Polish Junior Champion, Polish Champion,Slovakia ,Winner ’09,Austrian Winner,German  Champion VDH-Dt ,L andessiegerin Thuringen’05,BUndessieger Tulln,Polish Winner,Polish Junior Champion ,Winner Youth Specialist Lion Dog Show Prague

Cenna