In Memoriam

                 Forever in my heart 
To tylko pies, tak mówisz 
Tylko pies…
A ja ci powiem
Że pies to często więcej niż
Człowiek
On nie ma duszy, mówisz…
Popatrz jeszcze raz…
Psia dusza większa jest od psa
I kiedy uśmiechasz się do niego
Ona się huśta na ogonie
A kiedy się pożegnać trzeba
I psu czas iść do psiego nieba
To niedaleko przecież pies wyrusza
Z tobą zostanie jego dusza…
                  B.Borzymska
Diddy Aya Alwaro
  MŁODZIEŻOWY CHAMPION POLSKI
  ur. 18.12.2003-2005

 


 Goldi Greis Damaro
 Młodzieżowy Champion Polski
Champion Polski

ur. 15.II.1999 -2006
​   hod. B. Luszkiewicz


 

Angelika Apovery 
Młodzieżowy Champion Polski
Champion Polski

  ur.16.05.1997-24.04.2007
hod.Nicolle Kucerova Czechy

 


JogaJoga-mix
.09.1993-1.02 2008


                                                                     Tina

20.02.1995 -15.09.2010


Ceik Aya Alwaro

                                                         ur. 08.06.2002-20.11.2010
wł.Wioletta i Grzegorz Kosałka

                                                               Champion Polski
Młodzieżowy Champion Polski


Blaguer Beniam Alwaro

  ur.28.02.2001 -25.03.2011
wł. Asiai Roman Urbanek

Champion Polski 
 Zwycięzca Klubu’ 03

 

 


Arlekin Aya Alwaro

ur.27.05.2000 -26.10.2012

   wł. Marzena  Jasińska 


Barbarosse Apovery
ur.15.05.1998 -18.01.2013
hod.N.Kucerova

 


Bumin Briliant Alwaro 

                                                           28.02.2001 -18.05.2013  


Cintra Aya Alwaro 

             08.06.2002 -23.03.2015 
                               
               wł. Monika Rokaszewicz 


Khafre Khufu E’Nobili Loco Fragopole
24.05.2012- 14.07.2015
wł.Marzena Jasińska
​Champion Polski, Czech , Słowacji , Zw.Klubu , Mł.Zw.Klubu 

 


Big Star Alwaro
28.02.2001-21.07.2016
​wł.Marta Krzyształowicz 

  

 


Cirilla Aya Alwaro
08.06.2012-07.2016


Arika Aya Alwaro
28.05.2000-15.09.2016
wł.Rodzina Sikora 

———————————————————————————————————————————–
Derek Aya Alwaro 
18.12.2003-09.2017
wł.Aneta Cisowska 
Interchampion ,Polish Champion ,Champion of Bosnia &Herzegovina ,Champion of Lithuania, Champion of Czech Republic,Champion of Slovenia ,Champion of Romania
Austrian Champion,Champion of Croatia ,Champion of Hungary,Polish Junior Champion
Polish Junior Winner,Polish Club Winner,Club Winner ’07,Lithuanian Winner ’07
Euro Dog Show Tulln’05 -exc.2,World Dog Show Poznan’06 -exc.
,Euro Dog Show Zagrzeb ’07 Res.CACA, Euro Dog Show Budapest ’08 -exc.4
III Najpiękniejszy Pies Podbeskidzia ’08
—————————————————————————————————————————
Frida Aya Alwaro 
5.11.2006-5.11.2018
wł.Anna Mól
———————————————————————————————————————————-
                                                         Cenna Aya Alwaro 
                                                       08.06.2002-08.02.2019

Interchampion CIB ,Polish Junior Champion, Polish Champion,Slovakia ,Winner ’09,Austrian Winner,German  Champion VDH-Dt ,L andessiegerin Thuringen’05,BUndessieger Tulln,Polish Winner,Polish Junior Champion ,Winner Youth Specialist Lion Dog Show Prague

————————————————————————————————

                                                    Harry Belafonte 

                                                 14.10.2006-04.04.2019

 


Jacobella Mio Amore Bi-Bi

30.04.2011-06.04.2019

        wł.Krystyna Siercha   

———————————————————————————————————————————

   

Freddy Aya Alwaro 

05.11.2006-27.10.2020

wł.Monika Klasa

———————————————————————————————————————————–

Eridan Aya Alwaro

ur.12.12.2004 -24.02.2021

wł.Maria Sokołowska


Griffin Alwaro

14.10.2007-08.04.2021

wł.Ewa Kwiecińska

 ———————————————————————————————————————————-
Jazmin Mio Amore Bi-Bi
30.04.2011-13.07.2021
wł .Rodzina Szelągiewcz
 ————————————————————————————————————————–
Jonathan Alwaro 
30.04.2011-21.02.2022 
 ——————————————————————————————————————————
 Wimwams Plain and Simple 
12.03.2009–5.02.2023
————————————————————————————————————————–
                                                     Invicto Princessa Alwaro
                                                         6.03.2010-5.02.2024