Polish Top Dog 2019

Oficjalne wyniki Polish Top Dog 2019
Fidorka Temperance Star st.Martin #1 w Rasie ?
Najlepsza suka w 9 gr #21?
Najlepszy Junior wszystkie rasy #39 ?
Official Polish Top Dog results 2019
Fidorka Temperance Star st. Martin place # 1 in Breed Lowchen ?
Best female in group 9 place # 21?
Best Junior of all breeds place # 39?